Elektrisk lysbue - den glemte risiko

Image

Ifølge en rapport fra Det Nationale Elsikkerhedsråd var der i 2018 én dødsulykke, 456 elektriske ulykker og 335 episoder i forbindelse med elektrisk arbejde. I 2019 omkom yderligere tre personer i elektriske ulykker.

 
Siden 1934 har TRANEMO arbejdet hen imod et mål om en nulvision, for alvorlige flamme-relaterede ulykker, ved at være en af de førende europæiske leverandører. Med 100 % inherente flammehæmmende, egenskaber garanteres brugerne, at vores tøj giver livslang beskyttelse. Den flammehæmmende egenskab er indbygget i hver fiber og kan hverken vaskes eller slides væk.

HAR DIN VIRKSOMHED STYR PÅ FAREN FOR EN ELEKTRISK LYSBUE PÅ DIN ARBEJDSPLADS??

Tomas Kristensson fra SSG, Swedish Standard Solutions Group AB, arbejder med konkurrenceneutrale og meget aktuelle emner, primært inden for svensk industri og udvikling af standarder. Blandt andet lysbue-standarden. Tomas har en baggrund inden for elektroteknik og har været involveret i at udvikle de kurser og rådgivning, som SSG tilbyder.

RISIKOER VED ELEKTRISKE LYSBUER

Den elektriske risikofaktor for lysbue opstår, hvor du arbejder med elektricitet i et åbent elektrisk udstyr, eller når du arbejder med helt åbne elektriske systemer. Faren for en elektrisk lysbue inkluderer termiske effekter, kraftig støj, splinter, smeltet metal, optisk stråling, forbrændinger og andre effekter.

Faren ved en elektrisk lysbue er et vigtigt emne for TRANEMO i forfølgelsen af målet om, at der takket være det rigtige beskyttelsesudstyr ikke skal være nogen alvorlige kvæstelser på arbejdspladser i forbindelse med høj varme og ild.

Tomas Kristensson forklarer, at han ofte kalder den elektriske lysbue "den glemte risiko" og viser et billede fra 1939, der illustrerer datidens uisolerede stålledninger..

Dengang var der stor risiko for en elektrisk lysbue, derfor begyndte de at isolere og reducere sandsynligheden for ulykker lidt, men så kom værktøjerne ind i billedet. Et uisoleret stykke værktøj udløser også en stor risiko for at fremkalde en elektrisk lysbue. I begyndelsen af 90'erne begyndte man at isolere værktøjet, og i 1996 begyndte de at arbejde med dem. Men på trods af det, var der stadig risiko for elektriske lysbuer.

Ifølge Kristensson er der ingen tvivl om, at risikoen fortsat er til stede i dag, da vi stadig arbejder med noget gammelt og åbent udstyr. Han nævner blandt andet luftledninger og uisolerede batterier. Der er også fare for elektriske lysbuer, når der udføres elektrisk vedligeholdelse, eller når døre og afskærmninger fjernes, og værktøj anvendes i nærheden.

Skader fra lysbuer er sjældne, men ekstremt alvorlige, og mere viden er ofte påkrævet på dette område, så fagfolk forstår konsekvenserne, ændre deres adfærd og minimere risikoen for elektriske lysbue skader.

TRANEMO har udviklet TRANEMO SKINSAFE – et flerlagssystem, der er designet til at beskytte brugerens hud mod varme-, flamme- og elektriske lysbueulykker. Med hensyn til krævende arbejdssituationer sætter vi brugeren i fokus gennem en effektiv kombination af beskyttende lag, fra huden og udad. Altid med sikkerhed, komfort og pasform i fokus.

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for at udføre en risikovurdering, analysere konsekvenserne, vurdere sandsynligheden for en ulykke og sikre, at brugerne har det rigtige beskyttelsesudstyr og værktøj. Du skal også udføre en risikovurdering før, under og efter et afsluttet elektrisk arbejde. I tilfælde, hvor du ejer eller bruger en installation, der indebærer en elektrisk lysbuefare, er du ansvarlig, hvis der er risiko for elektrisk lysbuedannelse. Du bør også informere andre om farerne ved en elektrisk lysbue ulykke, identificere og beregne risici, og informere arbejdstagerne om, hvilket arbejde der kan udføres og hvad der ikke må udføres, forklarer Kristensson.

SSG har udarbejdet en vejledning om spørgsmålet om elektriske lysbuer i elektriske installationer. Vejledningen er tænkt som en hjælp til at informere ejere og arbejdsgivere om, hvordan man forvalter anlæg, hvor der er risiko for lysbueulykker. Vejledningen indeholder blandt andet oplysninger om vigtige skridt, der skal tages for at imødegå risikoen for lysbueulykker.

  • OPSTART OG IDENTIFIKATION AF RISICI 
  • BEREGNING 
  • RISIKOSTYRING 
  • PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR OG -VÆRKTØJ
  • SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
  • PLANLÆGNING, UDFORMNING OG INDKØB 
  • FÆRDIGHEDER OG UDDANNELSE 
  • OPFØLGNING, OVERHOLDELSE OG REVISION

Når analysen er afsluttet, og eventuelle risici er blevet identificeret, er det tid til at henvende sig til TRANEMO. Sammen udfører vi en individuel risikoanalyse. Vi tror ikke på en multistandard-tilgang (»Multinorm«), hvor en enkelt beklædningsgenstand har til formål at yde beskyttelse mod alle risici, uanset erhvervskategori. TRANEMO lover at bruge sin ekspertise og innovation til at levere kvalitetssikret beskyttelsesbeklædning, der er designet til at beskytte dig mod de risici, der er specifikke for dit arbejde.

HVAD ER DE MEST ALMINDELIGE MANGLER?

I sit arbejde er Tomas stødt på mange gamle installationer og mener, at det både er et finansielt spørgsmål, men også et spørgsmål om uvidenhed om risiciene.

Kun få prioriterer at udskifte komplet koblingsudstyr, fordi de aldrig har haft en elektrisk lysbueulykke før. Det kan være præcis, der ulykken rammer. En utilstrækkelig risikoanalyse eller forkert udført elektrisk arbejde, kan bidrage til mulig personskade og potentielt standse produktionen i flere uger.

Tomas råder virksomhederne til at undersøge de alternativer, der er til rådighed for at minimere risici uden at skulle udskifte hele koblingsudstyret. For eksempel ved at analysere arbejdsmetoder, beskyttelsesudstyr og sørge for, at beskyttelsesbeklædningen har det rigtige sikkerhedsniveau. Her er der et kontinuerligt samarbejde mellem TRANEMO og SSG.

Kristensson mener, at meget få virksomheder i svensk industri har foretaget en dybdegående risikovurdering i henhold til SSG 4510. Der er et kæmpe job tilbage, og i øjeblikket har vi egentlig kun kradset i overfladen og fået tingene sat i gang. Jeg havde en ambition om at løse dette på tre måneder, og nu har jeg arbejdet med elektriske lysbuer i næsten syv år, og der er stadig meget at gøre.

Ved at SSG sætter standarder og uddanner medarbejderne i vigtige elektriske sikkerhedsspørgsmål, kan TRANEMO levere det rigtige niveau af beskyttelsesbeklædning, der opfylder disse dimensioner og mere. Elektriske produkter spiller en stadig vigtigere rolle i vores samfund, hvilket også gør sikkerheden desto vigtigere.

Vi oplader vores elektriske cykler, biler og solcellepaneler. Vores husholdninger er fulde af batterier og elektriske apparater, som kan skabe risikable situationer for både enkeltpersoner og producenter.

I mange tilfælde er det nødvendigt at sikre højere beskyttelsesniveauer for beklædningsgenstande, end standarderne kræver. Enhver beklædningsgenstand, som TRANEMO leverer, har den beskyttelse og de egenskaber, der er nødvendige for at imødegå alle potentielle risici«. Klik på linket nedenfor for at lære mere om, hvordan TRANEMO producerer beskyttende tøj til elektrisk lysbue beskyttelse.