EL & ENERGI

Medarbejdere i el- og kraftindustrien risikerer at blive udsat for en elektrisk lysbue, der kan opstå, hvis der er en kortslutning, koblingsfejl, operatørfejl eller fejl på udstyret. Elektriske lysbuer kan udsætte medarbejderen for meget høje energiniveauer og kan ofte føre til alvorlige forbrændinger og hånd- / øjenskader. Brug af forkert beskyttelsesbeklædning kan gøre skaderne værre, så det er vigtigt at vælge det rigtige beskyttende tøj, der giver elektrisk lysbue beskyttelse i alle lag. Det er lige så vigtigt at vælge handsker og ansigts-beskyttelse, der er certificeret til at beskytte mod elektriske lysbuer.

RISIKOANALYSE

 • Elektrisk lysbue
  • Sprøjt fra smeltet metal
  • Strålevarme
  • Konvektionsvarme
  • Elektrisk stød
  • Chokbølger
  • Kraftig støj
  • Optisk stråling
  • Giftig gas
 • Ild og høj varme
 • Trafikulykker (arbejde udendørs)


RISIKOVURDERING

Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Vis-beklædning, EN ISO 20471.

En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag kan bestå PPE-beklædningskategori II, og at det har en Arc Rating (ATPV eller EBT50-værdi) over 8 kal/cm².

På al vores beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue er Arc Rating-værdien angivet på den udvendige FR-mærkat, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse.FR-Emblem