KEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering af lette dampe, flydende aerosoler eller stænk af små dråber, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). 


I overensstemmelse med standarden EN 13034 kan følgende kemiske grupper / kemikalier testes:

Kemikalie gruppeKemikalie
Syre H2SO4  30% (Svovlsyre)
BaseNaOH 10% (Natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda)
Aromatisk kulbrinteO-xylene
AlkoholButanol


For at bestå testen og være i stand til at anvende EN 13034-symbolet i CE-mærkningen, skal mindst et kemikalie opnå niveau 3 for materialets evne til at afvise kemikaliet og mindst et kemikalie, der når niveau 2 på kemikaliets evne til gennemtrængning. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier.

  

Testresultat for materiale (klasse)

Cantex
Pro 260

Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR550Windtech FR340Apex
Materialets evne til at afvise kemikalier
Syre
H2SO4(30%)3333333233333
BaseNaOH (10%)3333333333333
Aromatisk kulbrinteO-xylene00-03031120-2
AlkoholButanol30-03133303-2
Materialets evne til at modstå penetrering af kemikalier
SyreH2SO4(30%)3332333233333
BaseNaOH (10%)3333333333333
Aromatisk kulbrinteO-xylene00-0202-313-3
AlkoholButanol30-03032303-3

”-” Kemikalie grupper/kemikalie ikke testet.

”0” Kemikalie grupper/kemikalie består ikke testen.


Når du vælger tøj med kemisk beskyttelse (EN 13034), er det vigtigt, at du kontrollerer, at den / de relevante kemiske gruppe / grupper testes på det tøj, du vælger. Ikke alle fire kemiske grupper er normalt relevante for din risikovurdering. Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovennævnte kemikalier, bedes du kontakte os for at få oplysninger om den bedste metervare / beklædningsløsning til din risikovurdering. For at sikre, at materialet har den rigtige behandling. For at opfylde EN 13034 på Tranemo sortimentet, anvender Tranemo også en PPE efterbehandling, der overholder kravene til fluorkemikalier til anvendere i Norge og kravene i EU REACH. Bemærk venligst at FC-finish, der anvendes til EN 13034-certificering, skal genaktiveres ved opvarmning af beklædningen efter hver vaskecyklus. Beklædningen skal også genimprægneres, når det er nødvendigt. Industrielle vaskerier har processer til at gøre dette på den rigtige måde.


Cantex Weld Stretch er Tranemos første kollektion med fluorcarbonfri finish (C0), der opfylder kravene i EN 13034. En fluorcarbonfri finish indeholder ikke fluoratomer i den molekylære kæde, hvilket gør den mere miljøvenlig. Fluorcarboner er længe blevet diskuteret og uønsket ud fra et miljøperspektiv, fordi de er persistente, dvs. ekstremt vanskelige for naturen at nedbryde. De fluorcarbonfrie metervarer overholder EN 13034 for syre og base med fremragende resultater, er let vandskyende, og har fortsat en god beskyttelse mod vandopløseligt smuds. Årsagen til, at der stadig anvendes fluorcarboner, er dens fremragende evne til at afvise olie og oliebaserede kemikalier, og da nogle industrier kræver beskyttelsesbeklædning med olieafvisning, er det i øjeblikket umuligt at udfase fluorcarboner helt. I tilfælde hvor afvisning af olier og oliebaserede kemikalier ikke er direkte nødvendigt, ser Tranemo en positiv udvikling af fluorcarbonfrie metervarer, der er venligere for vores miljø.


Det er vigtigt, at beskyttelsestøjet holdes rent og vaskes regelmæssigt for at undgå yderligere snavs, der klæber til stoffet og udgør en sikkerhedsrisiko. Efter vask af beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 13034 (med eller uden fluorcarbonfinish) har beklædningen brug for at genaktiveres ved opvarmning, for at opretholde beskyttelsen i henhold til standarden. Om nødvendigt kan det også være nødvendigt med reimprægnering. Tranemo anbefaler imprægnering på industrielle vaskerier med professionelle processer for en korrekt behandling. For tøj, der har en fluorcarbonfri finish, anbefaler Tranemo, at genimprægnering også er fluorcarbonfri.


Tranemo tester kontinuerligt metervarens vandafvisning i henhold til ISO 4920 (sprøjtetest) og olieafvisning i henhold til ISO 14419.

Image