KEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering af lette dampe, flydende aerosoler eller stænk af små dråber, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). 


I overensstemmelse med standarden EN 13034 kan følgende kemiske grupper / kemikalier testes:

Kemikalie gruppeKemikalie
Syre H2SO4  30% (Svovlsyre)
BaseNaOH 10% (Natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda)
Aromatisk kulbrinteO-xylene
AlkoholButanol


EN 13034 dækker fire forskellige grupper af kemikalier, og det højeste niveau i standarden er 3. For at bestå testen og være i stand til at anvende EN 13034-symbolet i CE-mærkningen, skal mindst et kemikalie opnå niveau 3 for materialets evne til at afvise kemikaliet og mindst et kemikalie, der når niveau 2 på kemikaliets evne til gennemtrængning. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier. 


Når du vælger tøj med kemisk beskyttelse (EN 13034), er det vigtigt, at du kontrollerer, at den / de relevante kemiske gruppe / grupper testes på det tøj, du vælger. Ikke alle fire kemiske grupper er normalt relevante for din risikovurdering. Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovennævnte kemikalier, bedes du kontakte os for at få oplysninger om den bedste metervare / beklædningsløsning til din risikovurdering.


Bemærk venligst at FC-finish, der anvendes til EN 13034-certificering, skal genaktiveres ved opvarmning af beklædningen efter hver vaskecyklus. Beklædningen skal også genimprægneres, når det er nødvendigt. Industrielle vaskerier har processer til at gøre dette på den rigtige måde.


Tranemo tester kontinuerligt metervarens vandafvisning i henhold til ISO 4920 (sprøjtetest) og olieafvisning i henhold til ISO 14419. For at sikre, at materialet har den rigtige behandling. For at opfylde EN 13034 på Tranemo sortimentet, anvender Tranemo også en PPE efterbehandling, der overholder kravene til fluorkemikalier til anvendere i Norge og kravene i EU REACH.


Testresultat för materiale (klasse)Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR340Apex
Materialernes evne til at afvise kemikalie gruppe/kemikalier.SyreH2SO4(30%)33333323333
BaseNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
kulbrinte
O-xylene0-0303112-2
AlkoholButanol0-0313330-2
Kemikalie gruppe/Kemikaliers evne til at trænge gennem materialet.SyreH2SO4(30%)33233323333
BaseNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
kulbrinte
O-xylene0-0202-31-3
AlkoholButanol0-0303230-3


”-” Kemikalie grupper/kemikalie ikke testet

”0” Kemikalie grupper/kemikalie består ikke testen

Image