Leverandørvurdering

Fysisk kontrol af vores underleverandører (ekstern gennemgang af arbejdsmiljøet) udføres løbende på alle steder for at sikre, at Tranemos underleverandører overholder kravene til en sikker arbejdsplads. At være på stedet med vores leverandør giver også mulighed for at diskutere, sikre og udvikle de værdier, der danner grundlaget for Tranemos Code of Conduct.

Eksempler på hvad vi ser på under en fysisk revision er:

  • Brandalarm og brandslukningsudstyr
  • Generel sundhed, miljø og sikkerhed
  • Sikkerhedsudstyr til farligt arbejde
  • Adgang til førstehjælpsudstyr (First Aid Kit)
  • Brandøvelser og personaleuddannelse
  • Nødudgange og tydelig skiltning på stedet
  • Gennemgang af dokumentation, der sikrer, at alt er i overensstemmelse med Tranemos etiske retningslinjer
Image