Kristin Alderin om hållbarhet

At producere beskyttelsesbeklædning samtidig med at man har fokus på bæredygtighed er en krævende proces. Kristina Alderin, Tranemo’s chef for bæredygtighed, er helt på forkant med vort arbejde med at tilbyde løsninger, som får miljømæssige krav til at harmonere med vores pligt til at beskytte liv og forhindre skader.

Hvad er de største udfordringer ved at producere bæredygtig, flammehæmmende beklædning?

At sikre, at kunderne får det mest miljøvenlige produkt og den rigtige grad af beskyttelse. Vi sørger for dette ved altid at gå ud fra kundernes behov i alt, hvad vi laver. Vi starter med en risikovurdering, hvor vi analyserer det miljø, som beklædningen skal bruges i, de krav, der vil blive stillet og andre væsentlige variabler. Risikovurderingen er grundlaget - og ud fra denne kan der træffes velbegrundede beslutninger, set både ud fra et beskyttelses- og et bæredygtighedsperspektiv.

Hvordan påvirker dette bæredygtighed?

Det er ret simpelt. Selv om det stadig beskytter, så kan det være, at kunden vælger en beklædning, som ikke er velegnet til formålet på grund af de anvendte fibre. Risikovurderingen gør det muligt for os at identificere og rådgive allerede på et tidligt tidspunkt.

 
Har I nogle eksempler på dette?
Vi har været eller er stadigvæk involveret i flere projekter, hvor fibre blive erstattet med fx genbrugsbomuld, eller hvor fibertypen bliver tilpasset til at forbedre beklædningens bæredygtighed. En følge heraf er fremstillingen af stof, der har en mindre påvirkning på miljøet ved at bruge færre kemikalier, farvestoffer, vand, strøm og andre ressourcer, som i realiteten ikke kræves - og selvfølgelig skal ethvert nyt materiale afprøves inklusive industriel vask og brugertest for at sikre, at beskyttelse og virkning ikke påvirkes.

 
Hvor vigtigt er Tranemo’s forhold til samarbejdspartnere og leverandører?

Det er et afgørende område for os og vi investerer meget tid og mange kræfter i at sikre, at disse relationer både er produktive og transparente. Vi arbejder meget tæt sammen med vore leverandører om udviklingen af nye tekstiler og vi samarbejder om at udvikle processer, som reducerer bl.a. energi- og vandforbrug. Vores ekspertise og vore partneres og leverandørers ekspertise kan på mange måder harmoniseres og udnyttes på mange måder til glæde for begge parter og i den sidste ende for vore kunder. Begge parter ved, at vi sammen virkelig er i stand til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Med disse mål i tankerne er det også en fordel, at de fleste af vore leverandører er beliggende i Europa.

På hvilke andre måder kommer disse partnerskaber til udtryk?

I samarbejde med partnere og leverandører gennemfører vi forskning og udvikling i fibre og disses anvendelighed. Vores ønske om at innovere og finde nye løsninger driver værket og gør det vitalt for os at kommunikere vore krav helt tydeligt - og det kan vi gøre takket være vort teams ekspertise og erfaring. Ved industri-events som Thechtextil kan vi mødes med og lytte til vore partnere og leverandører, undersøge nye tekstiler og fibre og diskutere de udfordringer, vi skal forholde os til for at kunne levere de mest bæredygtige løsninger. Et praktisk eksempel på dette kunne være, at hvis en leverandør fremstiller beklædning med en blanding af fibre, og vi har klarlagt den potentielle mulighed for at producere med hver anden fiber ufarvet - så kan vi nå dette sammen.


At se på materialekonstruktion fra et nyt perspektiv lader til at være et afgørende emne for bæredygtighed. Hvorfor?

Det er korrekt, at dette er et område, hvor der kan vindes meget med hensyn til bæredygtighed. Samtidig er det også et område, hvor der hele tiden balanceres på en knivsæg. Når det drejer sig om tekstiler, så er det spørgsmål, vi stiller os
selv ’hvad kan blive erstattet’, ’hvad kan vi erstatte det med’ og ’hvordan vil det i det hele taget påvirke beklædningen’. Selvfølgelig skal vores beklædning give den korrekte grad af beskyttelse og en lang levetid. Dette er vores første prioritet. Når det drejer sig om beskyttelse af vore kunder, er der ikke plads til kompromiser. Vi ser det dog som vores pligt at forske og at være innovative - fremskridt er en kontinuerlig proces og sammen med vore leverandører er vi glade for at være førende, når det drejer sig om at udfordre branchen og at stille spørgsmål til konventionel tænkning.

 
Med hensyn til udformning af beklædningsgenstande, hvordan anvender I så en bæredygtig måde at tænke på?

Vi laver beklædning, som er nem at reparere. På denne måde får kunden en beklædning med en længere holdbarhed, reducerer TCO og minimerer CO2 aftrykket. Hos Tranemo har vi et af branchens mest erfarne og veluddannede hold.
De står altid til rådighed for at hjælpe kunderne til at få det bedste ud af ethvert sting og enhver fiber i vores beklædning. Dette kan i sig selv gøre en stor forskel med hensyn til bæredygtighed. Lige nu arbejder vi sammen med vore partnere i projekter om at øge vores ekspertise inden for genanvendelse af flammehæmmende beklædning - inklusive genanvendelse af forurenede flammehæmmende beklædning, et område, der kan være kompliceret.


Lad os opsummere: hvilke råd ville du give kunderne, når det drejer sig om at træffe mere bæredygtige valg?

 

  • Stole på vores erfaring - Gennem vores risikovurderingsproces kan vi hjælpe enhver kunde til at finde frem til den rigtige beklædning - og dette kan have en afgørende indvirkning på bæredygtigheden.
  • Når du først har fundet den rigtige beklædning - skal du lære hvordan du bedst passer på den. Vi producerer beklædning med den længst mulige levetid gennem hensigtsmæssigt design, valg af materialer og ved at sikre, at det er optimeret til industriel vask - men det er afgørende at vide noget om beklædningen og at sikre, at det vedligeholdes korrekt.
  • Hvis en beklædningsgenstand er blevet beskadiget - så tal med os om reparation. Vi kan hjælpe og sørge for udskiftningsdele, så du kan udføre dette uden at gå på kompromis med den beskyttende virkning.
  • Du kan hjælpe ved at stille dig selv nogle fundamentale spørgsmål:Kan du acceptere en anden farve for at reducere forbruget af farvestof? Kan du indføre et system, hvor brugt beklædning indsamles til genanvendelse?
    Er du 100% fortrolig med hvordan du behandler de beklædningsgenstande, du allerede har?

Sammen med kunder og leverandører ønsker Tranemo at ændre og reducere miljøbelastningen i dag, i morgen og i fremtiden.