Banner-Sustainability-Our-responsibility-Environment

MILJØ OG KLIMA

Siden 1934 har et klart fokus på bæredygtighed, ved at få vores beskyttelsesbeklædning til at vare længe. I dag er den forstærkede drivhuseffekt og den globale opvarmning en kendsgerning. For at forhindre klimaændringer skal alle bidrage til overgangen til en bæredygtig fremtid.


Vores miljøarbejde er en vigtig del af vores daglige arbejde, hvor vi sætter standarder for bæredygtighed, sikkerhed og kvalitet. Formålet med dette er at bidrage til et bæredygtigt samfund. Vi udfører vores miljøarbejde med udgangspunkt i vores forretningskoncept.


På en bæredygtig måde udvikler og leverer vi avanceret beskyttelsesbeklædning. Gennem ekspertise og innovation skaber vi sikrere arbejdspladser.

Tranemo tager ansvar for at reducerer klimapåvirkningen og samtidig udviklingen af avancerede flammehæmmende løsninger for at forbygge skader og beskytte liv. I dag findes der specifikke regler for personlig beskyttelsesudstyr i forbindelse med øgede krav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Med hensyn til dette tager vi personlig beskyttelse som udgangspunkt i vores miljøstrategi, som igen er knyttet til den nyeste miljøforskning. Dette skaber muligheder for mere bæredygtige produkter og løsninger med reduceret miljøpåvirkning under brug. Derfor skal miljøpåvirkningen af ​​produktets samlede livscyklus tages i betragtning og ikke kun miljøpåvirkningen fra produktionsprocessen.


Tranemo Environmental Eye

Tranemo Environmental Eye hjælper os med at overveje miljøpåvirkningen i alle faser af produktets livscyklus, allerede i produktudviklingsprocessen. Baseret på kundernes risikovurdering og funktionelle behov, stræber vi efter den lavest mulige miljøpåvirkning gennem produktets levetid, indtil det er slidt op og genanvendt.

Tranemo Environmental Eye


Vores miljøforanstaltninger

Gennem vores forretningsmodel har Tranemo fokuseret på miljømæssige tiltag i flere år. Vi udvikler vores beskyttelsestøj for at beskytte vores brugere, der ofte er i krævende miljøer, hvor der er meget slid på arbejdstøj. Derfor er øget levetid og brugen af ​​bæredygtige råmaterialer en naturlig del af vores forretning.

Samtidig skal vi løse vores hovedopgave med at bidrage til sikrere arbejdspladser med innovative beskyttelsesbeklædning. Mange af vores beskyttelsesbeklædning skal opfylde PPE-standarder. De skal være sikre og give den nødvendige beskyttelse, som i nogle tilfælde kan begrænse de mulige miljøfordele. Vores mål er dog at udvikle avanceret beskyttelsesbeklædning på en bæredygtig måde og samtidig arbejde aktivt med miljøforanstaltninger for at nå vores mål.


Tranemo klimaforanstaltninger

  • Længere levetid for vores produkter
  • Reduceret energiforbrug
  • Bedre produktionsteknologi og mindst mulig anvendelse af kemikalier
  • Mere brug af holdbare råmaterialer
  • Reduceret miljøpåvirkning fra vores brug af transport og emballage
  • Reducer brugen af ​​naturressourcer