Øko-Tex & Reach

Vi skal bidrage til at bevare et bæredygtigt miljø for fremtidige generationer. Driften i TRANEMO udføres i overensstemmelse med fastlagt miljøpolitik, og ambitionen er konstant at reducere vores miljøpåvirkning. 

 

REACH

TRANEMO produkter er produceret af metervarer og tilbehør, der opfylder kravene i REACH. REACH er en EU-forordning om kemikalielovgivning, og forkortelsen står for: Registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. ECHA er Det Europæiske Kemikalieagentur, og i Sverige har det svenske kemikalieagentur hovedansvaret med hensyn til REACH-forordningen.

>> Klik her for mere information om REACH.

For at sikre, at TRANEMO-produkter opfylder alle REACH-krav, anvender vi en RSL (Restricted Substances List), som alle vores leverandører underskriver og følger. TRANEMO RSL er en liste over alle materialer og deres krav, samt grænseværdier i henhold til europæisk lovgivning. Ud over REACH overholder TRANEMO gennem RSL alle gældende EU-regler, såsom POP-forordningen (persistente organiske forurenende stoffer) og biocidforordningen. TRANEMO RSL inkluderer også at sikre, at vores leverandører følger kandidatlisten for SVHC stoffer (især farlige stoffer). 

TRANEMO deltager i Chemicals Group på RISE IVF, som giver mulighed for at deltage i det seneste inden for forskning og lovgivning. I samarbejde med RISE opdateres TRANEMO RSL to gange om året for at sikre overholdelse af begrænsninger og opdateret lovgivning anbefalet af Chemicals Group. 

 

OEKO-TEX

De fleste af vores metervarer er også certificeret i henhold til Øko-tex® standard 100 klasse 2 certifierade. Oeko-tex ® hvilket garanterer, at der ikke er skadelige eller farlige kemikalier i råmaterialerne.

>> Klik her for mere information om Oeko-tex®

>> Oeko-tex Certifikat

Image
Image