RISIKOVURDERING


Hver virksomhed er selv ansvarlig for at foretage en risikovurdering og tilbyde den korrekte beskyttelse til medarbejderne.