Socialt ansvar

Tranemo har til formål at bidrage positivt til de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Som en god arbejdsgiver tilbyder vi et godt fysisk og psykologisk arbejdsmiljø, rimelige forhold og muligheder for dem, der ønsker at udvikle sig. 

 

Tranemo understøtter også uddannelse gennem f.eks. mentorskab for gymnasieelever og praktikophold til Tekstil-universitetet i Borås. Integration er et vigtigt spørgsmål i fremtiden, og vi tilbyder arbejde for nytilkomne og om nødvendigt uddannelse på svensk. En sund levestil er vigtig for os, Tranemo sponsorerer ikke kun vores eget personalesport, men også lokale klubber inden for skiløb, orientering, gymnastik, ishockey og fodbold.

Image