Kvalitetspolitik

Hos Tranemo arbejder vi aktivt for at forebygge og reducere negativ miljøpåvirkning.  For os er det vigtigt, at vores miljøarbejde er en naturlig integreret del af vores forretning.  Vores miljøpolitik sammen med vores miljømål danner grundlaget for miljøarbejdet.

  • Miljøindsatsen skal rettes mod synlige mål (hvis muligt). Målene overvåges og revideres løbende for at forbedre driften og skabe en miljømæssig, økonomisk og teknisk bæredygtighed. 
  • I alle processer, skal miljøbevidstheden være en naturlig del, fra tanke til handling.
  • Vi bestræber os på at vælge de alternativer, der reducerer negative indvirkninger på mennesker og miljø.
  • Vi holder os ajour med love og regler på miljøområdet. Miljøkrav, love og regler er et minimum af miljøarbejdet.
  • Vi kommunikerer vores miljøkrav til underleverandører og sikrer, at relevante elementer overholdes. Leverandørernes egne initiativer for bæredygtig udvikling fremmes.
  • Vi vil informere, uddanne og engagere medarbejdere i miljøspørgsmål for at skabe de rette betingelser for bedre miljøresultater.
  • Vi overholder koncernens Code of Conduct.
Image