KRAFTIG VARME OG ILD

Symbol EN ISO 11612

EN ISO 11612
Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild; det er basisbeskyttelsen på alt Tranemo FR-beklædning. For fuld beskyttelse af kroppen skal beskyttelsesbeklædningen dække hals, overkrop, arme og ben enten af kedeldragt, eller todelt sæt som f.eks.: jakke og bukser certificeret med samme certificering. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild. FR beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 D og E hører under PPE direktiv kategori lll. 

Kodebogstav B måler stoffets evne til at blokere konvektiv varme, mens kodebogstav C måler evnen til at blokere strålevarme. Det vil sige: Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C (hudtemperaturen er anslået. 47-49°C) (det er der du mærker varmen). Den anden værdi er den tid det tager for temperaturen på huden at øge med 24°C (hudtemperaturen er anslået. 59-61°C) hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. 

Tranemo anbefaler normalt niveau B1, da det giver brugeren mulighed for at reagere i tide, for at bevæge sig væk fra varmekilden. Ved smelterier skal beskyttelse mod strålingsvarme undgås for at forhindre varmestress. Testresultat C1, giver en reaktionstid på 7-20 sekunder. For at opnå C2 har du brug for 2 eller 3 lag beklædning, der øger reaktionstiden til 20-50 sekunder, det vil sige det øger beskyttelsen mod strålingsvarme fra ovnen. 

Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige beklædnings løsning til din risikovurdering. Sammen med forskellige kunder har Tranemo udviklet kollektionerne Magma, Cantex og som det seneste vores Apex.

KodebogstavDefinition
A1, A2Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kant antændelse
B (1-3)Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild
C (1-4)Beskyttelse mod strålevarme
D (1-3)Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium
E (1-3)Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern
F (1-3)Beskyttelse mod kontaktvarme

Den amerikanske standard for beskyttelse mod varme og flamme hedder NFPA 2112. Standarden er mere fokuseret på risiko for eksplosions relateret ild og off-shore arbejde end mod tung industri som den Europæiske standard, som i øvrigt også inkluderer test mod smeltede metaller. Den største forskel i forhold til den amerikanske standard, er testen mod forkulningstiden (vertikal test ASTM D64B), som udføres efter 100 gange vask og også testet mod pludselige og kraftige flammer (prøve på testdukke ASTM F1930). Den europæiske standard har en valgfri prøve på testdukke (ISO 13506), som kan udføres hvis man vil teste hele beklædnings-systemet mod pludselig opstået kraftig ild og flammer. EN ISO 11612 (som i øvrigt også er godkendt i USA) er en international standard hvor testene udføres efter mindst 5 gange vask. 

Symbol EN ISO 14116

EN ISO 14116
Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis veste, regntøj, knæpuder og sokker mv. Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau.

Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden). Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flamme som symbol for at indikere at det er flammehæmmende.

   

  

LOI - Limited Oxygen Index

LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25%.

Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien er en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau. LOI afhænger af FR fibre/fiberkombination og metervarens vægt. Tranemo udfører kontinuerlige flammetests på alle partier før produktion, for at sikre det beskyttelsesniveau på alle vore metervarer, som kræves.
Eksempel på LOI værdier: Normal bomuld 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Uld 25% og kemisk behandlet FR bomuld 28%.Tranemo tekstilmaterialeLOI
811Tera TX29,8%
812Cantex Pro 26029,8%
821Edge HVO27,5%
822Edge 350 IR29,5%
830 / 832Apex28,0%
845Aramid31,2%
846Ara TX30,1%
850Denim Stretch 1.029,4%
863Outback Heavy Welding28,9%
873Magma25,9%
882 / 883Cantex 2.032,3%
884Cantex Stretch29,5%
885Cantex Weld29,0%
901 / 904Merino RX27,7%
902Merino BX28,5%
903Merino TX28,7%
920Cantex JX33,0%
942Mega TX 23526,7%
943Mega TX 260IR25,5%
955Windtech FR 55029,5%
Image