Banner-Sustainability-Environment-and-climate-Environmental-policy

WHISTLEBLOWER

Tranemo har en Whistleblower, så medarbejdere og andre interessenter sikkert kan rapportere alvorlige uregelmæssigheder og forseelser.


Whistlebloweren er i overensstemmelse med national lovgivning kun til rapportering af uregelmæssigheder og misforståelser relateret til virksomhedsledelse og andet nøglepersonale.


Alvorlige uregelmæssigheder og forseelser kan f.eks. Være:


  • Økonomisk kriminalitet såsom bestikkelse, svig og forfalskning
  • Væsentlige mangler ved sikkerhed på arbejdspladsen
  • Væsentlige overtrædelser af miljøbestemmelser og forurening af miljøet
  • Alvorlige former for diskrimination og chikane
  • Alvorlige overtrædelser af adfærdskodeksen

Funktionen skal kun bruges som beskrevet ovenfor. Andre forhold skal rapporteres via virksomhedens normale kommunikationskanaler.

 

Rapportér alvorlige mistanker:

Din henvendelse sendes til den valgte person i Tranemo. Din klage behandles fortroligt, hvilket betyder, at et meget begrænset antal mennesker vil deltage i behandlingen af din sag. Hvis du vil have feedback, skal du indtaste din e-mailadresse.

Det er også muligt at rapportere din sag til en ekstern part.


SEND BESKED

Hvis du foretrækker at rapportere din sag til en ekstern part, kan du sende en e-mail til Notaren i Tranemo Kommune: anders.johansson@sparbankentranemo.se


Tranemo tager ikke hensyn til følgende henvendelser:


  • Indlæg uden for kriterierne for Tranemos Whistleblower
  • Uklare rapporter, der ikke kan undersøges
  • Rapporter om aktiviteter, der ikke finansieres af Tranemo
  • Rapporter, der indeholder upassende eller stødende sprog