ATEX - EXPLOSIVE MILJØER

I situationer, hvor der er risiko for, at beskyttelsesbeklædninger kan generere gnister (en antændelseskilde), der kan antænde eksplosivt materiale, kræves der flammehæmmende arbejdstøj med antistatiske egenskaber. En kombination af antistatiske materialer og korrekt beklædningsdesign kan eliminere risikoen for gnister. Beskyttelsesbeklædning med antistatiske egenskaber er ekstremt vigtigt, når der arbejdes med petrokemi, gas og i andre områder, hvor der er høj risiko for en eksplosion.

RISIKOANALYSE

  • Eksplosionsfare/ATEX-miljø
  • Flamme og varme

RISIKOVURDERING

Under arbejde i et ATEX-miljø skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN 1149-5, for at sikre at tøjet ikke danner statiske gnister, hvilket kan forårsage en eksplosion. Det er af største vigtighed i brancher som den petrokemiske industri, i industrianlæg, under industriel vedligeholdelse og ved arbejde i eksplosionsfarlige miljøer.


Størstedelen af vores flammehæmmende beklædning er certificeret iht. EN 1149-5. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser. Antistatiske beklædningsgenstande har antistatiske fibre indvævet i tekstilerne, og alle metaldele er tildækket i overensstemmelse med designkravene. Vi har Tera TX Non-Metal med synlige detaljer, som især er velegnet til ATEX-miljøer.


Atex zone klassificering for gas, tåge og damp
Zone 0Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.
Zone 1Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekom-mer under normale forhold.
Zone 2 Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.


Atex zone klassifikationer for støv
Zone 20Miljö där explosiva dammoln förekommer ofta och under längre perioder.
Zone 21Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplo-sive støvskyer og i længere perioder.
Zone 22 Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsyn-ligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.