STATISK ELEKTRICITET

Symbol EN 1149-5

EN 1149-5 
Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEX-miljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer, og dampe. 


For at kunne CE-mærke beklædning med dette symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning.

Med antistatiske egenskaber og det rette design af tøjet elimineres risikoen for gnister. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22.
I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser.


Atex zone klassificering for gas, tåge og damp
Zone 0Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.
Zone 1Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekom-mer under normale forhold.
Zone 2 Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.
Atex zone klassifikationer for støv
Zone 20Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplo-sive støvskyer og i længere perioder.
Zone 21Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.
Zone 22 Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsyn-ligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.
Image