STANDARDER FOR BESKYTTELSESHANDSKER

EN 407  ASTM F2675  IEC 61482-1-2  EN 388  EN 420  ANSI CUT 

Beskyttelseshandsker er certificeret og testet i henhold til forskellige standarder for at give brugeren information, så den rette handske med den rigtige beskyttelse for det specifikke arbejdsområde kan vælges.

Brug handsker med flamme- og elektrisk lysbue beskyttelse rigtigt

Når man arbejder med for eksempel elektricitet og elproduktion, elektrisk vedligeholdelse, på jernbanerne og vedligeholdelses industrier er der en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue.

Den elektriske lysbue skaber en massiv varmestråling, der kan brænde huden. Den varme luft fra lysbue eksplosionen kan nå op til 10.000°C, hvilket udgør en stor risiko for betydelige forbrændinger. Den intense varme kan antænde handsken, så det er vigtigt, at handsker beskytter mod antændelse og nedbrydning. Hænderne er en af de mest udsatte dele af kroppen, når man arbejder med elektricitet:

  • Brug handskerne. Hænder er den mest udsatte del af kroppen.
  • Brug tørre handsker. Fugtige eller våde handsker kan forårsage damp, der reducerer beskyttelsen markant.
  • Slidte handsker giver en reduceret beskyttelse.
  • Brug rene handsker. Handskerne er flammehæmmende, men olie og snavs på handskerne brænder muligvis stadig.
  • Det er en god ide at medbringe et ekstra par handsker, hvis det ene par bliver våde eller beskidte i løbet af arbejdsdagen.
  • Brug den rigtige størrelse. 
  • Lad andet beskyttende arbejdstøj overlappe handskerne ved håndleddene.

  

Symbol EN 407

EN 407
Beskyttelseshandsker mod termiske risici (og / eller ild)

Standarden bruges til beskyttelseshandsker, der beskytter hænderne mod varme og / eller flammer; ild, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små sprøjt eller store mængder smeltet metal.


Enhver risiko, der testes, giver et resultat inddelt i forskellige niveauer, og symbolet for standarden suppleres med nedenstående.

KodeForklaring af vilkår
ABrandbarhedHvor brandfarlig er handsken, smelter materialet, hvor hurtigt smelter materialet, hvor hurtigt går flammen ud? Måler tiden der går, før åben ild og gløder slukkes, efter fjernelse af antændelseskilden 1-4. (niveau 3 eller 4 er klassificeret som flammehæmmende)
BKontaktvarmeHandsken skal isolere mod kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler eksponeringen for varm genstand med begrænset opvarmning af hånden i 15 sek., 1-4.
niveau 1 = 100°C, nivea 2 = 250°C, niveau 3 = 350°C, niveau 4 = 500°C)
CKonvektiv varmeHandsken skal isolere mod konvektiv varme og forhindre penetrering af varm luft eller damp. Testen måler tiden for skadelig varmeindtrængning, 1-4. (4 er det højeste niveau)
DStrålevarmeHandsken kan reflektere eller absorbere varmestråling, og huden skal beskyttes mod stød. Testen beregnes til 20 kW / m² og resulterer i niveau 1-4 (4 er det højeste niveau)
ESmå stænk af smeltet metalTest med små stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)
FStore stænk af smeltet metalTest med store stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

   

  

Symbol ASTM F2675

ATPV-værdi for beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker, er testet i henhold til ASTM F2675. For at fastlægge handskernes Arc Rating. (ATPV eller EBT).

IEC 61482-1-2, Box test

Denne Electric Arc-test giver et bestået eller ikke bestået ved de to nedenfor test indstillinger:


APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testen er ændret til handsker, da handsker ikke er inkluderet i denne standard og testmetode.

   

Symbol EN 388

EN 388
Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slid modstand, skæremodstand, rivemodstand, punkterings-modstand og slagbeskyttelse.

KodeForklaring af vilkår
ASlidstyrke1-4 (4 er det højeste niveau)
BSkærefasthed (coup test) valgfri ældre test1-5 (5 er det højeste niveau)
Xangiver, at testen ikke udføres
CRivemodstand1-4 (4 er det højeste niveau)
DPunkteringsmodstand1-4 (4 er det højeste niveau)
ESkærefasthed ISO 13997A-F (F er det højeste niveau)
A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N
FBeskyttelse mod stødKun angivet, hvis testen er udført. P = opnået

   

EN 420 / EN ISO 21420
Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testprocedurer for beskyttelseshandsker. Handskerne testes i slidstyrke, modstand mod vandindtrængning, komfort og effektivitet, mærkning og information er leveret af producenten.

  

Symbol ANSI CUT

ANSI CUT
Amerikansk standard for skære modstand

Som et supplement til den europæiske standard anvender Eureka ANSI-testen til skæreresistens. Dette for at opnå et højere resultat-spænd A1-A9. Resultatet er opgivet i Newton. Testmetoderne er de samme som i EN 388.

Image